Uşaklı Höyük Arkeolojik Projesi
Orta Anadolu’daki Arkeolojik Misyonu (MAIAC)

B Alanı: Geç Roma Dönemi’ne ait bir yapı

Terasın doğu kesiminde yürütülen jeofizik taramalarda, 710m2’lik bir alan üzerine yayılan dikdörtgen planlı büyük yapı tespit edilmiştir.

Alanda açılan 5x5m boyutlarında bir plankarede gerçekleştirilen çalışmalar, yapının Geç Roma Dönemi’ndeki yerleşim düzeni bağlamına atfedilmesini mümkün kılmıştır. Yüzeyin biraz altında, tarımsal etkinliklere maruz kaldığı anlaşılan bir toprak çökeltisi altında gün ışığına çıkartılan ve dikdörtgen şeklinde bir odaya ait oldukları saptanan harçsız duvarlar, iyi bir işçilik örneği sergilemekte olup; kiremit ve bolca seramik parçasına rastlanmasından hareketle, Geç Roma Dönemi’ne tarihlendirilmeleri mümkündür. Buna ek olarak farklı iki inşa evresi ile aynı şekilde Geç Roma Dönemi’ne ait daha önceki bir yerleşim evresi de gün ışığına çıkarılmıştır. Oda, bağlı olduğu bina ile birlikte gerek zamandizinsel konumu, gerekse kullanılan mimari teknikler itibarıyla A Alanı’nın batısında ve tümseğin hemen kuzeyinde yer alan plankare içerisinde 2014 yılında gün ışığına çıkarılan geniş mekânla ilişkilendirilmektedir.