Uşaklı Höyük Arkeolojik Projesi
Orta Anadolu’daki Arkeolojik Misyonu (MAIAC)

Floransa, 23 Kasım. Konferans

'Uşaklı Höyük. Orta Anadolu'da Yeni Keşifler'. Floransa, 23 Kasım. Konferans.

konferans

Fotoğraf Sergisi: Uşaklı Höyük

"Uşaklı Höyük: Kutsal bir Orta Anadolu kentinde Floransa ekibi kazıları" adlı sergi, Orta Anadolu Arkeolojik Misyonu tarafından 2008-2015 yılları arasında yürütülen saha araştırmalarının sonuçlarını gözler önüne seriyor.

Fenzi Sarayı (via San Gallo, 10) avlusu, Tarih, Arkeoloji, Coğrafya, Sanat ve Gösteri Sanatları (SAGAS) Bölümü, Floransa Üniversitesi,
27 Ekim - 10 Ocak (Pazartesi - Cuma, 8:00-19:00)

Uşaklı Höyük: Kutsal bir Orta Anadolu kentinde Floransa ekibi kazıları