Uşaklı Höyük Arkeolojik Projesi
Orta Anadolu’daki Arkeolojik Misyonu (MAIAC)
missione archeologica nell’Anatolia central
Le Aree di Scavo

Kazılar

2013 -2015 yılları arasında aşağı şehir ve akropolde gerçekleştirilen kazılar, anıtsal ve kamusal nitelikteki farklı iki yapının bölümleri ile, tümsek üzerindeki teraslama ve tahkimat sistemlerini gün ışığına çıkarmıştır. Üçü terasta, biri ise tümsek üzerinde açılan üzere toplam dört kazı alanı sayesinde, sit alanının farklı yerleşim evrelerinin belirlenmesi mümkün olmuştur.

Aşağı şehirde (A Alanı) gerçekleştirilen kazılar, kentin Geç Tunç Çağı dahilindeki (M.Ö. XIV. – XII. yy) Hitit Dönemi’nin en büyük tapınağı olduğu tahmin edilen ve iri taş blokları kullanılarak inşa edilen heybetli bir yapının varlığını gözler önüne sermiştir. Tapınak işlevli bu ihtişamlı yapının keşfi, Uşaklı’nın Fırtına Tanrısı’na yönelik ibadetlerin merkezi olan ve Zippalanda adlı Hitit kenti; tipik ve heybetli profili ile Uşaklı’yı içine alan araziye hâkim konumdaki Kerkenes Dağı’nın ise, bu kentin yakınında yer alan ve aynı tanrıya ev sahipliği yapan Daha Dağı ile ilişkilendirilebileceği savını güçlendirmiştir. Yine teras üzerinde (B Alanı), ileri evreleri Geç Roma Dönemi’ne tarihlendirilen büyük boyutlarda bir yapı daha tespit edilmiştir.

Akropolün güney yamacı üzerinde (D Alanı), ön yüzü iri bloklarla inşa edilmiş bir Hitit sarayının bir bölümü gün ışığına çıkarılmış olup; tümseğin güney kanadını takip ederek 60 metre boyunca uzanan saray, doğal zeminden daha yüksekteki bir temel üzerinde yükselmektedir.

Zirveden akropolün temeline kadar uzanan geniş bir kazı alanı (C Alanı), kentin Demir Çağı’ndaki (M.Ö. VIII – VI. yy) sofistike tahkimat sistemini gözler önüne sermiştir. Söz konusu savunma hattı, Demir Çağı’na tarihlendirilen iri taşlardan oluşan eğimli bir yüzey üzerinde yükselen eğimli ve yüksek bir siperden oluşmaktadır.