Uşaklı Höyük Arkeolojik Projesi
Orta Anadolu’daki Arkeolojik Misyonu (MAIAC)
  • Home

Saha üzerinde belgeleme

Saha çalışmaları, çeşitli veri türlerinin dikkatle toplanması ve sonrasında incelenerek misyon veri tabanında kayıt altına alınmasını gerektirmektedir. Bu bilgiler, kampanyanın sonlanmasını takiben yürütülecek çalışma ve araştırmalar için önemli bir temel teşkil etmektedir. Çeşitli misyon ekibi üyelerinin günlük bazda üzerinde çalıştıkları malzemeler, kazı takvimi ve günlüğü, not defterleri, haritalar ve üzeri açıklamalı fotoğraflardan oluşmaktadır. Kağıt üzerine düşülen notlar ile çizilen grafiklerce temsil edilen ilk aşama, gözlem, yorum ve kazıların gün ışığına çıkardığı buluntuların yeniden incelenmesi işlemlerinden oluşmakta olup, bahsi geçen işlemler sonrasında varılan sonuçların ön raporlar, belli uzmanlık alanlarına özel makaleler ve kitaplar halinde düzenlenmesi öngörülmektedir. Bir sonraki aşamada, toplanan bütün belgeler, taranmak ve dijital formata aktarılmak suretiyle misyona ait dizüstü bilgisayarlar ve hafıza destek cihazlarına kaydedilmekte; yazılı orijinal kopyaları ise misyon arşivinde dosyalanmaktadır. Grafik malzemeler (harita ve kesitler), arkeolog ve topoğraflar tarafından tesislerdeki tüm teknik imkânlardan faydalanmak suretiyle günlük bazda hazırlanmakta ve CAD programı ile işlenerek son halini almaktadır. Bu bölümde, bazı haritaların son hallerine ek olarak kazı sahası ve kazı evinde hazırlanan orijinal belgelerin bir numunesini de sergiliyor ve bu sayede meslek dışından ziyaretçilere saha üzerindeki çalışmaların nasıl ilerlediği konusunda somut bir fikir verebilmeyi umuyoruz.