Uşaklı Höyük Arkeolojik Projesi
Orta Anadolu’daki Arkeolojik Misyonu (MAIAC)
5 Yüzeyde ele geçirilen çivi yazıcı tablet parçaları
5 Yüzeyde ele geçirilen çivi yazıcı tablet parçaları
  • Home
  • Buluntular
  • Tablet parçaları

Çivi yazısı tablet parçaları

Gerçekleştirilen araştırma ve kazı çalışmaları sırasında, üzerinde Hititçe yazılar bulunan ve M.Ö 14. – 13. yüzyıla tarihlendirilen altı adet çivi yazısı tablet parçası ele geçirilmiştir. Buluntular arasında farklı türde belgeler yer aldığı tespit edilmiştir. UK09.E.2, Franca Pecchioli tarafından öne sürüldüğü üzere, Kumarbi efsanelerinin parçası olan mitolojik bir metin içermektedir. UK.14.E43, Anadolu’nun güneyinde yer alan Kizzuwatna bölgesinden hayli güçlü bir şekilde etkilenen bir şenlik kapsamındaki tören etkinliklerden bahsetmekte olup; sözü geçen tören, kraliçe ile AZU rahibi tarafından hizmetkârları Ninatta ve Kulitta ile birlikte hazır bulunan İştar onuruna gerçekleştirilmektedir. UK.15.E.62, hepatoskopi uygulamalarına ait tipik bir terminoloji içermekte olup, bu metinde diğerlerine kıyasla daha eski bir ductus (ifade tarzı) kullanılmıştır. UK12.E3, UK12.E4 ve UK12.E5, şehrin idaresi ile ilgili mektuplara aittir. Her ne kadar gönderen ve alıcının isimleri kaybolmuş olsa da, UK12.E3 parçasının içeriği aynı toplumsal statüye sahip iki bireye ait bir selamlaşma tarzı kullandıklarını ve birbirlerine “kardeşim” şeklinde hitap ettiklerini gözler önüne sermiştir.