Uşaklı Höyük Arkeolojik Projesi
Orta Anadolu’daki Arkeolojik Misyonu (MAIAC)
Prospezione Geofisica

Jeofizik incelemeler

Yürütülen manyometrik ve jeoelektrik taramalar, gömülü durumdaki çok sayıda yapıya dair bilgi elde edilmesini mümkün kılmıştır.

Terasın kuzeydoğu kesiminde, iki büyük yapıya atfedilebilen bazı anomaliler göze çarpmaktadır. Kuzeyde yer alan Yapı I, görünürde düzenli bir plana sahip olup; dikdörtgen şeklinde dar ve uzun odalar barındırmaktadır. Güneyde yer alan daha iri boyutlardaki Yapı II’nin dış duvarları daha kalın, doğu terasının büyük bir kısmı boyunca uzandıkları düşünülen basamaklı düzendeki bölümlerden oluşan planı ise daha karmaşık niteliktedir. Yüzeyde görünen granit blokların (Yapı I), muhtemelen bu yapının kuzeydoğu kanadına ait oldukları düşünülmektedir.

Kuzeydoğu yönündeki terasın hayli dışarıdaki bir bölümünü kapsayan ve birbirine paralel uzantılı iki ya da üç sıra mekânı barındıran bir yapı da belirgin bir şekilde gözlenmekte olup; kuzeydoğu yönündeki duvarının kalınlığıyla dikkat çekmektedir. Konumu ve planı itibarıyla, her iki yanında bulunan ve kazamat duvarı oluşturması muhtemel mekânlar arasında kapı işlevi gördüğünü ifade etmek mümkündür.

Terasın kuzey kesiminde tespit edilen bazı diğer anomalilerin, bir ya da iki odalı ve oldukça kalın duvarlı (yüzeyde bir Hitit mühür baskısı ele geçirilmiştir), kuzey-güney uzantılı bir yapının varlığına işaret ettikleri tahmin edilmektedir. Terasın güneydoğu kesimi, görünürde ayrık nitelikteki tekil yapılarca işgal edilmiş olup; kuzeybatı kesiminde yer alan yapıları tanımlamak ve yorumlamakta zorluk yaşanmakla birlikte, yoğunluk ve düzenleri dikkate alınarak farklı yerleşim evrelerine ait olduklarını ileri sürmek mümkündür.

Tümseğin tepesinde yürütülen jeomanyetik araştırmalar, geç dönemlere ait bir sur zincirini gözler önüne sermiştir. Güney yanında, geniş oda ve avlular barındıran kanatlardan oluşan heybetli Yapı III görülmektedir. Tepeğin eteklerinde gerçekleştirilen jeomanyetik taramalarda ise, doğrusal ilerleme gösteren önemli bir anomalinin varlığı saptanmış, ancak tanımlanması ve yorumlanması (bir duvar ya da anakayanın yüzeylenen bir bölümü olabileceği düşünülmektedir) aşamasında zorluklarla karşılaşılmıştır.

Jeofizik tarama sonuçları
Jeofizik tarama sonuçları: Saptanan jeomanyetik (üstte) ve jeoelektrik (altta) anomaliler

Jeofizik tarama sonuçları: Saptanan jeomanyetik (üstte) ve jeoelektrik (altta) anomaliler

Jeofizik tarama sonuçları
Yapı I ve II’nin jeoelektrik taramalarla tespit edilen sınırları.
Yapı I ve II’nin jeoelektrik taramalarla tespit edilen sınırları. Altta sağda: Yüzeyde görünür durumdaki granitik bloklar.

Yapı I ve II’nin jeoelektrik taramalarla tespit edilen sınırları. Altta sağda: Yüzeyde görünür durumdaki granitik bloklar.

Yapı I ve II’nin jeoelektrik taramalarla tespit edilen sınırları.