Uşaklı Höyük Arkeolojik Projesi
Orta Anadolu’daki Arkeolojik Misyonu (MAIAC)
Orta Anadolu’daki İtalyan Arkeolojik Misyonu
A Alanı: Yapı II’nin kazı başlangıcındaki hali (yaz 2013)

Proje

Uşaklı Höyük sit alanında yürütülen arkeolojik misyon, 2008 yılında başlatılmış olup; Hitit egemenlik alanının Kızılırmak (Antik Çağ’daki adıyla Halys) havzasında yer alan kalbindeki yerleşim düzeninin gelişimine dair yeni veriler elde etmeyi hedeflemektedir.

Alanda yürütülen geniş çaplı ilk araştırmalar E. Forrer, H. H. von der Osten ve P. Meriggi’nin sınırlı sayıdaki ziyaretlerini takiben, G. Summers’ın başkanlığındaki Kerkenes projesi kapsamında 1993-94 yıllarında gerçekleştirilmiş olup; bu ilk ziyaretler sırasında toplanan veriler, araştırmamızın temel teşkil etmiştir. Öncelikle kartoğrafik malzemeler, jeolojik haritalar ve kadastro haritalarının yanı sıra uydu fotoğraflarının da elde edilmesini takiben, bizzat arazi üzerindeki incelemelere başlanmış; sit alanı ile art bölgesi (hinterlandı) haritalandırılmış, topoğrafik diyagramlar hazırlanmış ve bu bağlamda toplanacak malzemeler ile jeomanyetik araştırmalara bağlı olarak kazıkla işaretleme işlemleri gerçekleştirilmiştir.

2008 – 2012 yılları arasında yürütülen araştırmalar, yalnızca sit alanını değil onu çevreleyen araziyi de kapsamış olup; 2012 yılında ise akropolün araştırmalardan beklenen verimin alınamadığı eğimli yamaçları üzerinde yer alan bölümlerde, yüzey sıyırması (scraping) yöntemine başvurulmuş ve bu şekilde çeşitli malzemelere ek olarak, üç adet çivi yazısı tablet parçası ele geçirilmiştir. 2013 yılında başlayan kazı çalışmaları kapsamında aşağı şehir ve akropolde kurulan şantiyeler, 2014 ve 2015 kampanyaları sırasında genişletilmiştir.

Araştırmaların olası sonuçları, umut vaat edici niteliktedir. MAIAC ekibi, şu an itibarıyla kazı çalışmaları ve keşif araştırmaları kapsamında elde edilen arkeolojik buluntular üzerindeki çalışmaların yanı sıra; jeolojik, jeomorfolojik ve paleo-ortam araştırmaları da yürütmektedir.

Uşaklı Höyük’te yürütülen araştırma ve kazı projesi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından, Stefania Mazzoni başkanlığı ve Pisa Üniversitesi’nden Anacleto D’Agostino yardımcı başkanlığındaki Floransa Üniversitesi ekibine verilen ödenek kapsamında gerçekleştirilmektedir. 2012 – 2013 sezonunda misyon yönetimini Yozgat Müzesi Müdürü Hasan K. Şenyurt üstlenmiş; Türk yardımcı başlanlığı görevi ise sırasıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğretim üyesi Gülden Özkakalı Ekmen’e (2014) ve Tübingen Üniversitesi öğretim üyesi Mustafa Kibaroğlu’na verilmiştir (2015). Kazılar Dairesi’ni temsilen misyonda görev alan arkeologlar, Aydın Müzesi’nden Ertan Yılmaz (2008); Eskişehir Müzesi’nden Emel Özçelik (2009); Kültür Varlıkları ve Müzeler İstanbul Şube Müdürlüğü’nden Ozan Corrado Rijavc, (2010), Manisa Müzesi’nden Sadreddin Atukeren (2011); Yozgat Müzesi’nden Serpil Ölmez (2012), Yozgat Müzesi’den Gülüzar Kaçmaz (2013); Kahramanmaraş Müzesi’den Özgür Hacıkerimli (2014), Karaman Müzesi’den Ertan Yılmaz (2015) ve İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’nden Serpil Sandalcı (2016), Salih Mehmet Kurudere, Samsun Müzesi, Özcan Șimşek, Istanbul Arkeoloji Müzeleri.

İtalyan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı’na bağlı Ulusal Ekonomik Sistem Promosyonu Genel Müdürlüğü’nün tanıdığı ve onayladığı misyon, Ankara İtalyan Kültür Merkezi müdürleri Angela Tangianu, Francesco Servida ve Gianluca Biscardi tarafından da devamlı bir biçimde desteklenmiştir.